Engagemang - att vara förälder på Myltan

Matdagar

Varje familj har ca 2 matdagar per månad där man lagar mat från en färdig matsedel. Alla råvaror finns på plats. På eftermiddagen städar man och gör mellanmål.

Ansvarsområde

Alla har ett eget ansvarsområde, tex. styrelse, matbeställningar, ekonomi mm. Alla familjer har städhelg en gång per 1,5 år där förskolan städas grundligare. En dag på våren hjälps vi åt att fixa gården, tex. plantera, reparera och måla.

Månadsmöte

En gång per månad har vi möte där minst en förälder från varje familj ska närvara. På dessa möten tar vi upp saker som rör verksamheten.


Månadsavgifter

2017

Pris / Månad

1 barn

450 kr

2 barn

675 kr

3 barn eller fler

675 kr

En medlemsavgift på 150 kr tillkommer när familjen skriver in sig. Detta är en engångsavgift.